Motverka rasism på arbetsplatsen med juridisk hjälp

Rasism kan yttra sig precis överallt och är både en privat och offentlig fråga. Även om begreppet ursprungligen betyder tanken att en människas egenskaper beror på dennes hudfärg är det nu för tiden mycket mer mångsidigt. Med rasism kan idag även menas diskriminering av alla de slag, såväl som “klassificering” av olika individer som har … Read moreMotverka rasism på arbetsplatsen med juridisk hjälp

Rasismens historia

Rasismen är idén om att människosläktet kan delas in i olika raser som går att särskilja baserat på sinsemellan olika egenskaper. En föråldrad och felaktig syn på mänskligheten som bygger på fördomar och som ofta associerats med en tro på den egna rasens överlägsenhet. Rasistiska tankegångar har varit en del av människans tankegods ända sedan … Read moreRasismens historia

shesha