Motverka rasism på arbetsplatsen med juridisk hjälp

Rasism kan yttra sig precis överallt och är både en privat och offentlig fråga. Även om begreppet ursprungligen betyder tanken att en människas egenskaper beror på dennes hudfärg är det nu för tiden mycket mer mångsidigt. Med rasism kan idag även menas diskriminering av alla de slag, såväl som “klassificering” av olika individer som har med deras kultur, utseende, ålder eller nationalitet att göra.

På en arbetsplats kan rasistiska föreställningar och attityder skapa stora problem. För att förebygga eller motverka fenomenet är det viktigt att både chefer och anställda engageras i processen, och ofta kan det behövas hjälp utifrån. Eftersom all form av diskriminering också är en arbetsrättsfråga kan det vara klokt att anlita en topprankad advokatbyrå som Magnusson i Sverige som inte bara har expertis inom företagsvärlden utan även många andra områden.

Hur rasism kan yttra sig på jobbet

Rasistiska yttringar kan gå till på många olika sätt. Medan vissa är uppenbara, som till exempel kommentarer och uttalad mobbning, är andra mer subtila. Ett rasistiskt skämt under fikapausen kan till exempel vara en medvetet förklädd förolämpning såväl som en totalt klumpig yttring. Här är det viktigt att yttringen avbryts med en gång och att personen som skämtat på ett informativt och konstruktivt sätt får lära sig problematiken med skämtet. Det är dock lättare sagt än gjort, då många hellre undviker konflikter och väljer att ignorera vad som just hänt, särskilt om det är en person i högre ställning som betett sig rasistiskt.

Ett annat exempel på rasistiska yttringar är så kallat näthat och nätmobbning där en person uttrycker sina idéer i olika sociala medier eller på en personlig blogg. Om en kollega sysslar med sådant på sin fritid kan det vara knepigt att komma till bukt med problemet då alla i princip är fria att göra vad de vill utanför arbetsplatsen, samtidigt som det kan påverka arbetsrelationerna mycket negativt. Det finns dock flera tillvägagångssätt att hantera rasism på som kan förbättra situationen avsevärt.

Olika sätt att förhindra rasism

Ett av nyckelorden i kampen mot rasism är utbildning. Det är A och O för att människor ska förstå vad diskriminering verkligen innebär, hur den yttrar sig och vad som kan göras mot den. En workshop eller föreläsning om ämnet kan vara en bra början, men också en öppen dialog på arbetsplatsen där rasistisk problematik kan diskuteras öppet. Teambildande aktiviteter kan stärka banden mellan medarbetarna, och med en gedigen juridisk uppbackning kan olika arbetsrättsfrågor behandlas effektivt.

För arbetsledaren är det också mycket viktigt att vara uppmärksam på vad som försiggår mellan de anställda och kunna hantera varje unik situation. Ibland kan det till exempel räcka med ett privatsamtal medan det andra gånger kan behövas expertis utifrån. Detsamma gäller om det är arbetsledaren som ligger bakom problemet, då det kan vara en anställd som utsatts för rasism av sin chef. Att motverka rasism är med andra ord en mångsidig fråga, och det är lika viktigt att kunna identifiera fenomenet som att motverka det, exempelvis genom en utbildningsdag eller en erfaren jurist.

shesha