Tillsammans går vi framåt

Med det ökade polariserade politiska läget i Europa med svart och vitt så försvinner de många gråzonerna som är så viktiga för förståelse och öppenhet. Tillsammans behöver vi våga prata med varandra för att dela åsikter för att hitta vår gemensamma väg framåt. Ett samhälle med tydliga rasistiska värderingar och en outbildad population kommer, enligt historiska exempel, kunna leda till katastrof.

Att utbilda barn och unga i rasismens historia och antirasismens möjligheter är en förutsättning för att vi ska kunna nå det antirasistiska och jämlika samhälle som de flesta någonstans iallafall strävar mot. När personliga ekonomiska problem tynger ner visionen, när motståndet är tungt, när förlusterna blir många är det extra viktigt att veta att det ännu är fler som står på antirasismens sida än på nazisternas sida. Att gå med i en antirasistisk organisation eller förening för att bygga upp sitt antirasistiska nätverk kan vara ett sätt att vidareutbilda sig inom området, att på ett enkelt sätt påverka och stötta arbetet som andra gör och ett sätt att skaffa energi.

I USA kan man se att även fast den rasistisk retoriken har ökat och högerextrema grupper fått större plattform så har även intresset för antirasism och motståndsrörelser väckts till liv i större skala än tidigare. Det som för några generationer sedan viftades bort som hippie-åsikter tar idag plats på politiska plattformar och lagar för bättre socioekonomiska förutsättningar lyfts fram. Till och med sådana svåra politiska områden som skadestånd till ättlingar för slavar i USA diskuteras på hög nivå och är en av de områden som det fokuseras mest på nu inför nästa presidentval.

I Sverige har Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen fått mer politiskt talutrymme än tidigare, men så har även ungdomar. Med den uppkopplade världen vi har idag så är avstånden mellan jämlikar kortare än någonsin, på gott och ont. Det gäller att vi vågar prata med dem i vår närhet samt granska oss själva vilken sida vi fokuserar på så att vi tillsammans kan gå framåt.

shesha