Stoppa rasism och näthat

Internet har gett oss många positiva saker och förenklat våra liv på många sätt. Har du till exempel en företagsidé och vill få en kickstart på ditt företag kan du till exempel vända dig till hemsidor som Capcito och få finansiellt stöd. Att shoppa både mat och produkter har blivit enklare. Många kan vara flexibla i sitt arbete tack vare internet. Internet har utan tvekan påverkat våra konsumtions- och arbetsvanor. Dock har internet också en baksida. I samband med att vi har lättare att nå varandra över internet finns det även de som använder denna möjlighet till att sprida hat istället för kärlek.

[IMAGE=ce8VEZeJ2wG9.jpg]

Rasism på nätet

Tyvärr har rasism existerat i nästan alla samhällen sedan tidernas begynnelse. I en perfekt värld skulle vi inte behöva slåss för våra rättigheter och alla människor skulle behandlas likvärdigt. Tyvärr är vi inte där ännu och vi har en lång väg att gå innan rasism är utrotat. Segregering och rasistiska lagar har kantat USAs historia, då afro-amerikaner inte fick vistas på vissa restauranger eller sitta på vissa bänkar. Sverige har även haft sin egen historia av förtryck i förhållande till samerna och rasbiologi. Förtrycket mot same-befolkningen var strukturellt och politiskt förr i tiden. Dock har internet och sociala medier skapat en ny plattform för hur hat och rasism kan ta uttryck.

Sociala medier och psykisk ohälsa

En studie framtagen 2018 av Internetstiftelsen visar att hela 83 procent av Sveriges befolkning idag använder sig av någon form av sociala medier. Dessa siffror har även stadigt vuxit varje år sedan 2018. I samband med att sociala medier har blivit allt mer populärt har även psykisk ohälsa stigit, speciellt bland unga. Enligt Internetstiftelsen är det unga som använder sociala medier mest av alla målgrupper. De uppges även vara den grupp som utsätts mest för nätmobbning och nätrasism. En fara med sociala medier är att vem som helst kan lämna en elak kommentar anonymt och därmed inte stå till svars för sina rasistiska handlingar. Detta är en fara för alla åldrar, men allra helst unga som använder sociala medier mest av alla åldersgrupper.

Ett viktigt verktyg för att motverka nätrasism och mobbning är kommunikation. Att prata om vad som är rätt och fel är viktigt. Detta är väsentligt både i skolor, på ungdomsgårdar och i hemmet. Med tanke på att dagens ungdomar har tillgång till sin smartphone och internet dygnet runt är detta extra viktigt. Att ha en dialog om mobbning på nätet kan i vissa fall vara livsavgörande. Om du själv har utsatts för näthat och rasism på nätet, eller om någon i din närhet har gjort det, tänk på att det finns hjälp att få. Vänd dig till någon du litar på. Kanske är det en förälder, fotbollstränaren eller ett syskon. Du kan även ringa BRIS, Barnens Rätt i Samhället, på 116 111. De lyssnar och kan hjälpa.

shesha