Rasismens historia

Rasismen är idén om att människosläktet kan delas in i olika raser som går att särskilja baserat på sinsemellan olika egenskaper. En föråldrad och felaktig syn på mänskligheten som bygger på fördomar och som ofta associerats med en tro på den egna rasens överlägsenhet. Rasistiska tankegångar har varit en del av människans tankegods ända sedan tidernas begynnelse, men för att hitta rasismens ideologiska startpunkt får vi söka oss till renässansen.

[IMAGE=fqEmZhdzu3Qq.jpg]

Rasism kan vara kulturell eller biologisk, ibland innehåller den komponenter av båda synsätten. Den förstnämnda varianten representeras i hög utsträckning av kolonialismen från 1600-talet och framåt. Ett synsätt som gick ut på att det var de högt stående europeiska ländernas plikt att sprida ljuset över världen. Den biologiska rasismens rötter är äldre och brukar anses ha sin startpunkt under 1400-talet.

[IMAGE=bhmeS6d9rCKC.jpg]

Tygpåsar är ett utmärkt sätt att sprida olika typer av budskap, inte minst antirasistiska. Printer.se är en framstående leverantör av profilprodukter, inklusive tygpåsar. I deras sortiment hittar du tygpåsar i olika färger och utföranden. Självklart finns det ekologiska alternativ. Besök Printer.se för att beställa en tygpåse med tryck.

Rasism som institution och ideologi

Det finns en relativt spridd uppfattning om att rasismens historia startar med slaveriet i antikens Grekland och i Romarriket. Slaveriet under de erorna hade dock ingen koppling till etnisk härkomst.

Under 1700- och 1800-talen etablerades rasism som ett vetenskapligt faktum. Vetenskapsmän i, framför allt, Europa och Amerika började ägna sig åt praktiker som frenologi och liknande för att bevisa rasismen grundteser. De teorier som blev följden av detta användes sedan för att legitimera folkmord, slaveri och annan ondska. Utrotning av människor ansågs av många vara en rationell och naturlig process.

Även på den tiden fanns det förstås många människor som ifrågasatte rimligheten i rasism. Det skulle dock dröja ända fram tills efter andra världskriget innan den ideologiska rasismen skulle attackeras på allvar. Framför allt i Europa som var starkt präglat av nazismens härjningar. I USA skulle det dock ta märkligt lång tid innan rasismen slogs tillbaka. Det av rasismen präglade slaveriet avvecklades i samband med det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Det skulle trots det dröja ända fram till 1960-talet innan landet slutligen slutade med särbehandling på grund av hudfärg. Vissa hävdar, inte utan anledning, att institutionaliserad rasism fortfarande existerar i USA. Ett av argumenten som brukar anföras är att den absoluta merparten av de som sitter fängslade i landet är svarta.

Debatten fortsätter

Idag är rasismen fortfarande hett omdebatterad. Vissa hävdar att rasismen är omfattande samtidigt som andra menar att den inte finns alls, åtminstone inte i Sverige. Vad som står klart är att diskussionen på många sätt har blivit mer sofistikerad. Samtidigt är det förstås väldigt konstigt att en människosyn som borde ha varit borta sedan länge är ett ämne som överhuvudtaget måste diskuteras fortfarande, annat än på historielektionerna.

shesha