Att prata om antirasism och rasism med sina barn

Barn är som en tom målarduk, det vi väljer att måla dit är det som finns. Om du lever efter värderingarna att alla människor är lika, och lyckas uttrycka det i din vardag har du kommit en bra bit på vägen med att lära dina barn om antirasism.

Ibland kan det eventuellt behövas lite extra hjälp på traven. Om ditt barn har frågor om rasism eller kring varför andra människor på dagis, skolan eller gatan ser annorlunda ut än er så är det viktigaste att välja rätt nivå att lägga det på. Ett litet barn kommer ha svårt att begripa vad som ledde fram till andra världskriget och hur det kan synas på lekplatsen, men däremot kan förklaringen av hudfärg kopplad till solens position vara en mer lättförstådd nivå.

Ju äldre dina barn blir desto mer kan du lyfta ämnet själv när en nyhetssändning eller tidningsrubrik sveper förbi er. Barn föds inte med fördomar, utan de skapas genom barnets omgivning.

Särskilt viktigt är att lyfta vilka konsekvenser rasism kan få på ett individuellt plan hos personen som utsätts för det och varför vi också måste hjälpas åt att säga ifrån och använda oss av vårt civilkurage.

shesha