Arbetssätt för antirasism i Sverige idag

Med den växande högerextremismen i Europa och Sverige, i form av Sverigedemokraterna och Nordiska Motstånds Rörelsen bland andra, så har även den antirasistiska rörelsen vaknat rejält. Rasism och antirasism är ett hett politiskt ämne som politiker helst undviker då det just nu är väldigt känsligt och aktuellt, men ett politiskt ämne som även tagit sig in i de svenska hushållen och folkhemmet.

Organisationer som Stiftelsen Expo, IM, Svenska FN-förbundet och Ungdom mot rasism lyfter många positiva projekt för antirasism på ett konkret plan i vårt samhälle. Bland annat så lär Ungdom mot rasism ut antirasistiska metoder och arbetssätt till skolor, elevråd och andra organisationer som önskar det.

DO – Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet som arbetar med att se till att diskrimineringslagarna upprätthålls och följs. Utöver att stötta och granska det antirasistiska arbetet från regeringens håll så ansvarar även DO för att följa den internationella utvecklingen av olika händelser inom området diskriminering samt följa forskning- och utvecklingsarbeten för att kunna föreslå åtgärder till regeringen.

Som komplement till regeringens arbetssätt och lagförslag arbetas det även med antirasism i skolor och i kommuner. Kommuner som har ett högt antal icke-svenskar brukar vara benägna att ordna bra ungdomsgårdar med inkludering och ge kommunala skolor mer stöttning i arbetet.

shesha