Antirasism i skolan

Det vanliga uttrycket “ingen föds ond” stämmer så vitt vi och genetikforskare vet, och ändå så växer vissa personer upp och har en tveksam människosyn. Det kan vara hårt att kalla en person med rasistiska värderingar för ond, men någonstans har den personen lärt sig att det finns en skillnad mellan människor och att den skillnaden gör vissa till bra människor och andra till lite sämre människor.

I svenska skolor måste en anti-mobbningsplan finnas, det finns ofta rastvakter för barnens lekstunder och skolorna arbetar utifrån exempelvis Skolverkets värdegrundsarbete som går ut på att alla människor är lika. Vad kan det då vara som gör att vissa ändå inte accepterar det?

Enligt både skolverket och lärarförbunden så bör historie-, religion- och samhällsundervisningen ses över. Ofta så växer rasism fram ur okunskap för andra och med en bra och utåtblickande undervisning kan denna okunskap lösas. Det har dock skapats olika strategier för att skolan ska kunna undervisa med en stark värdegrund och ett brett perspektiv. Lärarförbundet tipsar bland annat om att använda ett tydligt avståndstagande material mot rasism samt visa flera filmer och annat för eleverna som kan verka förebyggande och samverka i deras förståelse tillsammans med pedagogiska samtal och kunskapsbyggande arbeten.

shesha