Antirasism anpassas beroende på kultur och historia

Antirasism ser inte alltid likadan ut överallt i världen för rasism ser inte likadant ut i världen. I Sverige, ett typiskt vitt land där majoriteten av etniska svenskarna är bleka, är det enkelt att urskilja rasism då det drabbar de flesta som inte passar in i den bilden. Det finns dock olika grader av rasism och rasister och därför blir antirasism rörelsen också uppdelad i grader och nivåer. Fördomarna som folk med annat etniskt ursprung utsätts för kommer från olika historiska bakgrunder och är därför också olika svåra att bemöta med antirasismens typiska förhållningssätt.

En skandinavisk eller nordeuropeisk person i Sverige är inte etniskt svensk, men ser ut som en svensk och kommer förmodligen fortfarande inte ha några problem med att söka ett jobb med anledning av hens namn och utseende. Däremot så kan en person med ett muslimsk namn så som Ahmed eller Mohammed få problem med jobbsökande redan innan en fysisk intervju även om personen är född i Sverige, endast på grund av institutionaliserade fördomar om andra religioner och andra länder. Det finns även flertalet myter om den utländska agendan Expo om myter där Européerna ska bytas ut genom att skapa ett accepterande samhälle där de vita till slut ska bli minoriteten. Antirasismens argument att hudfärg inte spelar någon roll för hur en individ tycker och tänker är applicerbara på flertalet av situationerna som uppstår i både Sverige och Europa.

Om man istället ser på kontinenten Afrika så förekommer rasism där mellan medlemmar av den svarta majoriteten. I Kenya till exempel så både pratas det om, och utövas, beslut på rasistiska grunder som påverkar medborgarna i Kenya. Både utövarna och offren har svart hudfärg, men kan härstamma från “fel” stam, tillbe “fel” gud eller ha historiskt sett invandrat från “fel” land. Att i en sådan situation använda begrepp som att alla hudfärger är lika mycket värda utifrån ett antirasistiskt perspektiv är lönlöst eftersom det inte är vad debatten handlar om. Rwanda, ett annat afrikanskt land, hade ett folkmord så sent som 1994, där ungefär 800.000 personer från folkgruppen Tutsier mördades. Argumenten kring varför Tutsierna skulle dö liknande de argumenten som tyskarna hade använt sig av inför och under andra världskriget angående judar.

Med anledning av de olika geopolitiska, socioekonomiska och religiösa situationerna runt om i världen så har antirasismen vuxit för att inkludera fler aspekter och antagit en intersektionell ståndpunkt.

shesha